Academic Board Meeting, July 24, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 24 de xullo de 2019
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Tamara Álvarez López; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  4. Aprobación, se procede, do autoinforme de acreditación e correspondente plan de melloras.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas.

 

 
Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 22 de xullo de 2019

A Secretaria da CAPD

 

Cristina López Bravo

Date: 
Wednesday, July 24, 2019 - 10:00